Help Center

Welcome,

Hoe kan ik stiefkinderen toevoegen aan mijn stamboom in de Family Tree Builder?

In de Family Tree Builder zijn kinderen verbonden met een man-vrouw familiegroep. Dat betekent dat wanneer er een nieuwe echtgenoot van een van de biologische ouders wordt toegevoegd, de kinderen uit het voormalige huwelijk blijven met de oorspronkelijke familiegroep. Deze kinderen worden niet getoond bij de nieuwe familiegroep.

Moeder en Vader A zijn de biologische (natuurlijke) ouders van een kind:

Description: 1-19-2014 2-01-07 PM - Testing Web Site

 

Als moeder A een nieuwe partner heeft, en u wenst deze toe te voegen als een stiefvader (vader B), dan dient u eerst een scheiding door te voeren voor moeder A en vader A. Meer informatie over hoe u dit kunt doen, staat op de volgende link: Hoe voeg ik een echtscheiding toe aan mijn stamboom in de Family Tree Builder?

Vervolgens kunt u de nieuwe partner (vader B) aan de moeder toevoegen. Meer informatie over hoe u dit kunt doen, staat op de volgende link: Hoe kan ik meer dan één partner toevoegen in mijn stamboom in de Family Tree Builder?

Wanneer u een nieuwe partner heeft toegevoegd, zal het kind nog steeds gekoppeld zijn aan de biologische ouders - de oorspronkelijke familiegroep:

De nieuwe familiegroep (met één biologische ouder en één stiefouder) toont nog geen kind:

Wanneer u de stamboom synchroniseert, dan wordt de nieuwe partner automatisch herkend als een stiefouder:

In de Family Tree Builder soft zelf, zal het kind niet worden getoond in de nieuwe familiegroep (moeder A en vader B). Het kind staat alleen bij zijn of haar biologische ouders (moeder A en vader A). Als u het kind onder de nieuwe familiegroep wenst te zien, dient u eerst het kind als een geadopteerd kind van het nieuwe echtpaar te markeren (moeder A en vader B). U kunt dit als volgt doen:

1. Open de persoonskaart van het kind en klik op 'Bewerken'.

2. Schuif met de muis over 'Ouders' en klik dan op 'Ouders aanhechten'.

Description: Attach parents 1 - Testing Web Site

 

3. Een pop-up venster zal verschijnen, waarin u wordt gevraagd wat voor soort relatie u wilt instellen voor het kind met de oorspronkelijke familie en de nieuwe familie. Selecteer 'Bestaande ouders zijn natuurlijke (biologische) ouders en nieuwe ouders adoptieouders'.

Description: Attach parents 2 - Testing Web Site

4. U zult een lijst zien met alle familie groepen (paren) die in uw stamboom staan. Klik op de juiste ouders en klik vervolgens op 'Selecteer'. 

Nu is het kind een natuurlijk (biologisch) kind van moeder A en vader A, en een geadopteerd kind van moeder A en vader B. Wanneer de stamboom is gesynchroniseerd met uw familie site, zult u een speciaal 'x2' icoon zien op de persoonskaart van het kind, wat aantoont dat hij of zij tweemaal in de stamboom op de site staat:

Als u meer informatie wenst over het toevoegen van adoptieouders aan een kind, kunt u op de volgende link klikken: Hoe kan ik adoptiekinderen toevoegen in de Family Tree Builder?

Als u uw stamboom online bewerkt, klik dan op de volgende link: Hoe kan ik stiefkinderen toevoegen aan mijn stamboom in mijn online familie site?